Küldetésünk

KÜLDETÉS

Igaz női értékek közvetítése társadalmunk fiatal lányai és nőtagjai számára.

A keresztyén nők mozgósítása révén kívánjuk céljainkat gyülekezeti és össztársadalmi szinten megvalósítani.

MOTTÓNK:

Összefogás

Célunk, hogy egységet teremtsünk a különböző keresztyén felekezetből jövő nők között, akik elhívást éreznek arra, hogy pozitív változást idézzenek elő közösségeikben.

Hisszük, hogy összefogással lehet igazi változást elérni.

Ezért arra bátorítjuk a hazánkban működő hasonló célokért küzdő közösségeket, a magán- és versenyszféra résztvevőit, hogy együtt tegyünk a nők és a lányok testi és lelki egészségéért.

Tevékenység

A City Women Hungary arra törekszik, hogy megfelelő oktatást nyújtson az aktuális problémák, irányzatok és társadalmi igazságtalanság kérdéseiben.

Változás

A City Women Hungary elkötelezett a pozitív változás iránt az egyéni és közösség szintjén egyaránt. Azzal, hogy valós szükségletek kielégítését és az egyén előtérbe helyezését tartja szem előtt, a következő generációkat is formálja.

Vízió

EGY GYÖNYÖRŰ BELLA GENERÁCIÓRÓL ÁLMODUNK

  • lányok generációjáról, akik tisztában vannak azzal, hogy értékesek, gyönyörűek, és céltudatos életet élnek.
  • egy generációról, melyben a fiatalságot a tisztaság, a hűség, a felelősségteljes gondolkodás és életszemlélet, valamint a kreativitás jellemez.
  • lányok generációjáról, akik felismerik erősségeiket és talentumaikat, amelyekkel segíthetik a embertársaikat.

2025-ben az alábbi változásokat szeretnénk látni Magyarországon:

  • Több olyan médiamegjelenést, mely a nők értékét és megbecsülését közvetíti!
  • Legyen nagyobb az emberi élet értéke és megbecsülése!
  • Fogadják el többen, hogy az élet az anyaméhben kezdődik!
  • Több olyan család legyen, amely nyitott az állami gondozásban élő gyermekek befogadására!
  • Értsék meg minél többen, hogy mennyire fontos az apák szerepe!
  • Több olyan nő legyen, aki céllal és káros behatásoktól mentesen éli az életét!
  • Lássák meg minél többen, mennyi tehetség, szenvedély van bennük, és mennyi mindent tehetnek a közösségükért!

Értékeink

Alázatosság

Becsületesség

Kapcsolatok

Szeretet

Hitvallásunk

HISZÜNK ABBAN, HOGY EGY KERESZTYÉN NŐ ISTEN KEGYELMÉBŐL:

keresztény női hivatás, női hivatás, keresztény nő, keresztény lány

Merész, miközben másokat vezet.
Rendíthetetlen, mert Isten szeretete és kegyelme az, amelyre épít.
Nem ismer félelmet, bármi is érje.
Megállíthatatlanul engedelmeskedik Isten hívásának.
Eltántoríthatatlan, nem lehet manipulálni.
Önzetlen, nagylelkűen bánik szavaival, gondolataival és kapcsolataival.
Legyőzhetetlen, mert tudja: semmilyen ellene fordított fegyver nem diadalmaskodhat felette.
Felszabadult, hiszen múltja nem határozza meg sorsát.
Lenyűgözve áll Isten szeretete, kegyelme, jósága, kedvessége és könyörületessége előtt.

Rendkívüli, mivel nem kerget világi ábrándokat, nem fut a siker, a hírnév vagy a gazdagság után.
Legyőzhetetlen, veszélyt jelent a sötétség királya számára.
Krisztusban bízva korlátlan lehetőségek tárházának birtokosa.
Akadályozatlan, hisz nem kötik elavult paradigmák vagy sztereotípiák.
Nincs benne szégyenérzet, mert nincs mit rejtegetnie: olyan, amilyenné Isten teremtette.
Szerény, igazi, elérhető nő, aki két lábbal jár a földön.