Isten látja, hogy min mentél keresztül

Egy napon a teraszon üldögéltem az új mostohaapámmal, Péterrel. Arra vártunk hogy felmelegedjen a grill, és rátehessük a karajszeleteket sülni. Ekkor Anyám kinyitotta az ajtót, és átadta a rendelését Péternek – elmondta, hogy mit és hogyan csináljon. Miután Anyám bement, Péter a kezével elmutogatta, hogy „az egyik fülén be, a második ki ment” Anyám kívánsága. Jót nevettünk rajta. Ezután rátette a kezét a karomra, azt a kezet, amely évek munkájának jelét viselte, amit motorháztetők alatt szerzett, olyan kocsik alatt, amelyet valaha ő gyártott vagy modellezett.

„Elég nehéz volt neki felnevelni téged, nem igaz?” – kérdezte.

„Fogalmam sincs.” – válaszoltam egy sóhajjal.

De, Péter ráérzett és megértette. Egy egyszerű gesztussal a tudtomra adta, ahogy belepillantott a lelkembe, és meglátta az igazságot. Az elcsigázott, városi gépész igazi bölcsességgel belesett a szívem motorháztetője alá, és látta a sérült motort odabent. Látta a szívet, amit Krisztus gyógyított meg, és érezte egy lány fantom fájdalmát, hogy ő sose lesz elég jó, mert mindig megszabják, hogy mit tegyen és hogyan tegye azt – de ő soha nem tudja elég jól megtenni. Péter látta a szívemet, és ezért kedveltem őt.

Látta, hogy megkérgesedett a lelkem, mert sose fordultak felém együtt érezéssel. Ha náthás voltam és lázas, ugyanazt kellette megtennem, mint egészségesen és a legtöbb együttérzés, ami ilyenkor kinyilvánítást nyert, egy egyszerű „Egészségedre!” volt, amikor tüsszentettem. Ez bárkinek fájhat, nemcsak egy kislánynak, még akkor is ha épp nem egy betegeskedő típus. A dicséretbe beleszőtt kritikától, amit sokszor kaptam nehezemre esett elfogadni bármilyen elismerést másoktól. Igazságtalanságnak éreztem a kicsinyes vitákat és a velük járó büntetéseket, és ahogy felnőttem egyre inkább eluralkodott rajtam ez az érzés: nem vagyok elég jó és ezért nem vagyok szeretetre méltó sem.

De Jézus összetörte életemnek ezt a bilincsét, és néha emlékeztet engem arra, hogy Ő lát engem. Ahogy Isten a kezét a vállunkra helyezi, belenéz a szemünkbe és a tudtunkra adja, hogy „Látlak.” Azt mondja: „Tudom min mentél keresztül.”.

Ez pontosan leírja azt, ami Hágárral történt. Mózes első könyvében Isten ígéretet tesz Ábrámnak, hogy nemzetek atyjává teszi őt. De amikor a felesége, Száraj belefárad a várakozásba, hogy Isten betöltse ezt az ígéretet, azt mondja Ábrámnak, hogy háljon együtt a szolgájával, Hágárral és építse fel a családját rajta keresztül. (1Mózes 16:1-3) Hágár végül teherbe esik, ezért Száraj féltékeny lesz rá, és rosszul bánik a lánnyal. Hágár nem tudja elviselni a bántalmazást, ezért elmenekül előle a sivatagba.

„Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálója! Honnan jössz, és hová mégy?

Ő így felelt: Úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala: Térj vissza úrnődhöz, és alázkodj meg előtte! Ezt is mondta neki az Úr angyala: Nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni.” (1Mózes16:7-10; RÚF)

Hágár szíve alázatra indult, mert Isten látta, észrevette és megértette őt. „Te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta: Én is láthattam itt, aki engem látott. (1Mózes16:13B)

Hágár úgy nevezte Istent, hogy El Roi – vagyis, az Isten, aki lát engem…és téged!

A Zsidókhoz írt levélben az áll, hogy van egy főpapunk, Jézus, aki megérti, hogy min mentünk keresztül. Ő „szimpatizál” a mi gyengeségeinkkel (Zsidók 4:15) A szó maga, hogy „szimpatizál” két görög szóból a syn és pathos szóból áll össze, aminek az a jelentése, hogy „együtt szenvedni vele”. Nem vagyunk egyedül a küzdelmeinkben, és vannak győztes pillanatok is, amelyeket Isten ad. Az Ő jelenléte mindig velünk van, ha nyitva tartjuk a szemünket, hogy meglássuk.

Teljesen mindegy, hogy lelki terrorban, vagy testi fenyítésben van részed. Mind a kettő megviseli az ember lelkét. Az is, ha épp anyagi problémákkal küszködsz, vagy a munkanélküliség kilátástalanságában tengődsz. Ha elvették, vagy elvesztetted a gyermeked, ha válságban a házasságod, vagy ha betegséggel küszködsz. És, a listának, itt még koránt sincs vége. Nem tudom min mész ma keresztül, de tudok valamit: Isten lát téged. Ő tudja, hogy pontosan min mész most keresztül, és tudnod kell, hogy nem vagy egyedül.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te látod mit élek át minden egyes nap. Emlékeztess engem erre az igazságra a jó időkben, és a rosszakban is. Segíts, hogy megtapasztaljam a jóságodat és a dicsőségedet az életemben ma is. Jézus nevében, ámen.

Küldj választ

%d bloggers like this: