Alapítványunk

HITVALLÁSUNK

HISZÜNK ABBAN, HOGY EGY KERESZTYÉN NŐ ISTEN KEGYELMÉBŐL:

Merész, miközben másokat vezet.
Rendíthetetlen, mert Isten szeretete és kegyelme az, amelyre épít.
Nem ismer félelmet, bármi is érje.
Megállíthatatlanul engedelmeskedik Isten hívásának.
Eltántoríthatatlan, nem lehet manipulálni.
Önzetlen, nagylelkűen bánik szavaival, gondolataival és kapcsolataival.
Legyőzhetetlen, mert tudja: semmilyen ellene fordított fegyver nem diadalmaskodhat felette.
Felszabadult, hiszen múltja nem határozza meg sorsát.
Lenyűgözve áll Isten szeretete, kegyelme, jósága, kedvessége és könyörületessége előtt.
Rendkívüli, mivel nem kerget világi ábrándokat, nem fut a siker, a hírnév vagy a gazdagság után.
Legyőzhetetlen, veszélyt jelent a sötétség királya számára.
Krisztusban bízva korlátlan lehetőségek tárházának birtokosa.
Akadályozatlan, hisz nem kötik elavult paradigmák vagy sztereotípiák.
Nincs benne szégyenérzet, mert nincs mit rejtegetnie: olyan, amilyenné Isten teremtette.
Szerény, igazi, elérhető nő, aki két lábbal jár a földön.


KÜLDETÉSÜNK

HOGY VALÓDI NŐI ÉRTÉKEKET KÖZVETÍTSÜNK
TÁRSADALMUNK FIATAL LÁNYAI ÉS NŐTAGJAI SZÁMÁRA

A keresztyén nők mozgósítása révén kívánjuk céljainkat gyülekezeti és össztársadalmi szinten megvalósítani.

Mottónk: 
ÖSSZEFOGÁS + TEVÉKENYSÉG = VÁLTOZÁS

Tevékenység

A City Women Hungary arra törekszik, hogy megfelelő oktatást nyújtson az aktuális problémák, irányzatok és társadalmi igazságtalanság kérdéseiben.

Változás

A City Women Hungary elkötelezett a pozitív változás iránt az egyéni és közösség szintjén egyaránt. Azzal, hogy valós szükségletek kielégítését és az egyén előtérbe helyezését tartja szem előtt, a következő generációkat is formálja.

Összefogás

Célunk, hogy egységet teremtsünk a különböző keresztyén felekezetből jövő nők között, akik elhívást éreznek arra, hogy pozitív változást idézzenek elő közösségeikben.

Hisszük, hogy összefogással lehet igazi változást elérni.

Ezért arra bátorítjuk a hazánkban működő hasonló célokért küzdő közösségeket, a magán- és versenyszféra résztvevőit, hogy együtt tegyünk a nők és a lányok testi és lelki egészségéért.

 
  


  VÍZIÓNK

EGY GYÖNYÖRŰ BELLA GENERÁCIÓRÓL ÁLMODUNK: 

  • lányok generációjáról, akik tisztában vannak azzal, hogy értékesek, gyönyörűek, és céltudatos életet élnek.
  • egy geaerációról, melyben a fiatalságot a tisztaság, a hűség, a felelősségteljes gondolkodás és életszemlélet, valamint a kreativitás jellemez.
  • lányok generációjáról, akik felismerik erősségeiket és tálentumaikat, amelyekkel segíthetik a megsebzett embereket.

Amiért a City Women harcol:

2025-ben az alábbi változásokat szeretnénk látni Magyarországon:

  • Több olyan médiamegjelenést, mely a nők értékét és megbecsülését közvetíti!
  • Legyen nagyobb az emberi élet értéke és megbecsülése!
  • Fogadják el többen, hogy az élet az anyaméhben kezdődik!
  • Több olyan család legyen, amely nyitott az állami gondozásban élő gyermekek befogadására!
  • Értsék meg minél többen, hogy mennyire fontos az apák szerepe!
  • Több olyan nő legyen, aki céllal és káros behatásoktól mentesen éli az életét!
  • Lássák meg minél többen, mennyi tehetség, szenvedély van bennük, és mennyi mindent tehetnek a közösségükért!


Az Igaz Női Értékekért Alapítvány képviselője, kurátor:

Tóth-Surányi Nikoletta


Rólunk mondták

“A küzdelem a lányainkért előadás sorozat első előadásának adott otthont a taksonyi imaház. Szeretettel ajánlom mindenkinek a fenti előadást, amely számunkra egy csodás női délutánt teremtetett. A prezentáció ráébresztett arra, hogy milyen fontos a keresztény női értékeket megmutatni és elültetni a fiatalabb generációban, sőt mi több: kötelességünk. Örömmel tölt el, hogy részese lehettem egy ilyen fontos kezdeményezésnek. Az előadás őszintén és mélyen tárja fel a mai tini lányok világszemléletét, és azt a forrást, ahonnan mindezt merítik.

A fenti hiánypótló előadás sorozat egy olyan forrás felmutatására vállalkozik, amelyből ha merítünk, akkor bízhatunk abban, hogy lelkileg egészséges női társadalom formálódhat, akik helyesen tudják értelmezni és merik is vállalni a „női princípium” hordozását és beteljesítését, amit Istentől kaptunk.”

Stefán Tímea,Taksonyi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának a felesége

“Nagyon megfogott, hogy milyen szenvedéllyel indultatok el ezen az úton. Hiánypótló kezdeményezés ez lányainknál, nagy szükség van tiszta információra az életük minden területén. A mai média hamis képei, erőteljes nyomása ellen harcolni kell, a fiatal lányoknak pedig szükségük van arra, hogy tudják: szeretik őket, elfogadhatóak, képesek változni, és hatással vannak ők is.
A Bella Girl lendületes és valódi. Pont, mint a lányok, akiket el kíván érni!”

Zs. Nagy Izabella, FÉK Program

“Három lány mamájaként nem kis izgalommal várom a kamaszkor beköszöntét. Szeretném, ha a lányaimból olyan nők lennének, akiknek erős, megtartó hitük van, és akik örömüket lelik női mivoltukban, ezért szívből szurkolok minden olyan kezdeményezésnek, amely ebben kívánja támogatni őket.
Nagyszerű ötletnek tartom, hogy legyen egy színvonalas magazin, amely kifejezetten nekik szól, és amely jó irányba formálja őket, és legyen egy olyan szervezet is mögöttük, ahol igazi közösségre találhatnak.”

Győri Virág, a Family magazin főszerkesztője