Bemutatlak annak az Istennek, aki helyrehozza a dolgokat

“Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8: 31b-32; RÚF)

Minden rendben ment a próbák alatt és a két istentiszteleten is a hétvégén. De, amikor az utolsó istentiszteletünkhöz értünk valami történt az utolsó dicsőítő számunk alatt.

A dicsőítésvezető egyszer csak meglógott a szám közben ott hagyva a gitárját, ahol neki kellett volna állnia, és mondani sem kell, hogy ezzel egy pillanatnyi pánikot okozott az énekeseknek.

De hirtelen valami csodálatos történt!

A zenei vezető becsipogott a headset-en, és rámondta a fülünkre, hogy „Helyrehozom!”.

Egy dombnyomással és két kattintással újra a jó résznél voltunk, és befejeztük a dalt anélkül, hogy bárki is észrevette volna a gyülekezetből ezt a szarvashibát.

Az istentisztelet után eszembe jutott, hogy milyen megnyugtató lehetett mindenkinek a dicsőítőcsapatban, amikor hallották megszólalni a zenei vezetőt a fülesükben. Nem tudtam volna segíteni, de arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha minden egyes ballépésem után az életben, hallanék egy hangot, ami félbe szakítja az őrlődő gondolataimat azzal, hogy „helyrehozom!”.

Milyen bátorító lenne, ha valóban el tudnám képzelni, hogy Isten tényleg megteszi ezt!

Pál apostol emlékezetet minket arra, hogy Isten folyton azon fáradozik, hogy helyre hozzon dolgokat velünk kapcsolatban. Nem számít, hogy milyen rossz dolgokon megyünk keresztül, mindig van reménységünk és nem kell félnünk.

A mi reménységünk Isten kegyelme miatt lehetséges. Nem csak a mai napra, hanem kitart egészen az örökkévalóságig.

Kétezer évvel ezelőtt, a mi Mennyei Atyánk letekintett erre a sérült és romokban álló földre. Elküldte az ő egyszülött Fiát a mennyből, hogy nekünk ne kelljen megbűnhődnünk, hanem örök életünk legyen. (János 3:16 alapján) „Helyrehozom!” – mintha csak ezt mondaná a Mennyei Atya, megnyomva azt a jól ismert gombot, amivel elküldte fiát, Jézust a mi megtört világunkba.

Garantált, hogyha Isten elkezdte „helyrehozni” a dolgokat az életünkben, az nem azt jelenti, hogy minden problémánk azonnal eltűnik. Hanem azt, hogy Isten megadja nekünk az erőt, amire szükségünk van a nehéz időkben, és olyan békességet, amely minden értelmet meghalad, hogy megküzdhessünk, bármivel is nézünk szembe. (Filippi 4:7)

Te képes lennél egy „minden rendbe hoz” gombot alkalmazni az életedre? Szeretnélek emlékeztetni, hogy Isten gondot visel rólunk és minden problémánkról – akár kicsi, akár nagy. Azért, hogy tudd, bármi történik, ő ugyanúgy szeret téged! Ezért tudom, hogy képes lennél megnyomni azt a gombot!

Mindegy, hogy a gyerekeimmel kiabálok, vagy elhagyom a férjemet, Isten képes helyre hozni ezt is. Ha gyorshajtáson kapnak, vagy balesetet okozok, Isten képes helyre hozni ezt is. Ha sok a havi kiadás és a pénztárca már a végét húzza, vagy ha a függőség folytatódik… soha sem késő Isten végtelen kegyelmének, hogy belépjen a te és az én életembe és helyreállítsa azt. Amikor elfordulunk a mi bolond és egyenesen bűnös útjainkról, akkor Isten kedvessége elvezet a bűnbánáshoz, és megszabadít minket. Lehet nem elsőre, de biztosan megszabadít.

Ha tovább olvasod Pál rómaiakhoz írt levelének 8. részét, akkor ez áll ott: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 8:38-39; RÚF)

És, hogy ez miért megnyugtató? Semmi nem fog tudni elválasztani minket Isten szeretetétől. Nem számít, hogy mi történik körülöttünk, Isten szeretete konstans. Ez egy olyan egyetemes dolog, amely mindent helyre hoz.

Uram, köszönöm neked, hogy fogtad az én felfordult világomat és megoldottál minden általam számba vett problémát a Te módszereddel és a Te időzítéseddel. Köszönöm, hogy annyira szeretted a világot, hogy elküldted a Fiadat a földre, hogy mi egy napon csatlakozhassunk hozzád az örökkévalóságban. Segíts erre emlékeznem ebben az adventi időszakban, és az év hátralévő részében: Nem számít mi történik, Te el nem múlóan szeretsz engem. Jézus nevében, ámen.

Küldj választ

%d bloggers like this: