City Women története

Letitia-Shelton

LETITIA SHELTON

CITY WOMEN CEO

Több mint 10 éve annak, hogy Letitia az ausztráliai Toowoomba városában megalapította a City Women keresztyén női missziós szervezetet.

Letitia a teológiai főiskola elvégzése után a helyi gyülekezetben kezdett el dolgozni, mint ifjúsági lelkipásztor. Az volt a feladata, hogy segítse a fiatalok Istenbe vetett hitének növekedését.

Egy lelkészi közgyűlésen találkozott először azzal a gondolattal, hogy a lelkészeknek a VÁROS pásztoraivá kell válniuk, nem csak a helyi gyülekezetért vagy ifis csoportért felelősek. Ez szemléletváltozást hozott a munkájával kapcsolatos gondolkodásában.

Hamarosan Isten arrafelé kezdte terelgetni, hogy a város lányaira összpontosítson.

A fő kérdés az volt, hogyan lehet Toowoomba város lányainak lelkipásztora, ha sokan közülük a templom közelébe se jönnek. Mindig Máté evangéliuma jutott eszébe róluk: olyanok ők, mint a pásztor nélkül maradt juhok.

A lányok is elveszettek, hányódnak, és minden irányból támadás fenyegeti őket. Pásztorra van szükségük, iránymutatásra, lelki anyákra és apákra.

2001-ben Letitia megismerkedett egy másik egyház lelkészével, akit a város polgármesterének beszéde indított el az úton, hogy ne csak az egyház berkein belül, hanem a város közösségében is tegyenek a lelkészek jó dolgokat. Ezt az üzenetet az Úrtól is megkapta Nehémiás történetén keresztül, aki megszervezte Jeruzsálem romokban álló városfalainak újjáépítését. Az Úr a szívére helyezte egy tábor ötletét, ahová tinilányokat hívtak, hogy szeretetükről biztosítsák őket, és különleges programokat szerveztek nekik.

Mára már több mint 20 szervezetet összefogva, önkéntes keresztyén munkatársakkal különböző programokon keresztül segítik a lányokat és a nőket lelki sebeik begyógyításában.

Letitia elindította a Küzdelem a lányainkért mozgalmat, amelyhez már több ausztrál városban csatlakoztak gyülekezetek, és keresztyén civil szervezetek.

Bővebb információ: www.citywomen.com.au

 

Niki profil

TÓTH-SURÁNYI NIKOLETTA

CITY WOMEN HUNGARY CEO

Több mint 10 esztendeje annak, hogy meghallottam Isten halk hívását, melyre 2008-ban, már kétgyermekes édesanyaként válaszoltam. Életem legfontosabb döntését hoztam meg, amikor elfogadtam Jézus Krisztust életem Megváltójának és Urának. Kezdetben a helyi református gyülekezetünk baba-mama alkalmain szolgáltam, majd idővel csatlakoztam a vasárnapi gyermek alkalmakon és a hittanos táborban szolgáló női testvéreimhez. Egy édesanyákat bátorító keresztyén hírlevél fordítói és szerkesztői csapatának tagjaként egyre jobban megérintett a nőkért végzett evangelizálás, hitmélyítő szolgálat.

Elmondhatatlanul hálás vagyok a férjemnek, és azoknak a lelki vezetőknek, lelki szüleimnek, nagyszüleimnek és testvéreimnek, akik a kezdetektől fogva bátorítottak az Isten szándéka szerinti utam megtalálására.

Az elmúlt évek során egyre mélyebbre vésődött a szívemben a konfirmációm alkalmából a lelkipásztoromtól kapott Ige: ” Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni….Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.” (Jn. 15,1-8.)

Legfőbb vágyam, hogy életem Krisztusban gyökerezzen, hozzá kapcsolódjon, belőle táplálkozzon.

Megértettem, hogy a magam erejére támaszkodva csak kétségbeesett erőlködés az életem. Én magam képtelen vagyok gyümölcsöt előállítani. Ez a Szentlélek ajándéka.

Két évvel ezelőtt egy gyermekevangelizációs konferencián Isten egy hívő írónővel folytatott beszélgetésem során különös módon a szívemre helyezte a mai fiatal lányok és nők sorsát.

Ennek az elhívásnak a gyümölcseként fogant meg a City Women Hungary, azaz az Igaz Női Értékekért Alapítvány gondolata a szívemben.

2015 májusában Isten elhívott egy ausztráliai útra, ahol személyesen megismerhettem a City Women szervezet megálmodóját és vezetőjét Letitia Shelton-t, a szervezet munkatársait, és bepillantást nyertem több szolgálatukba is. Életre szóló élményekkel, és azzal a vággyal tértem haza, hogy én is hozzájuk hasonlóan az Isten iránti túláradó szeretettel szeretnék szolgálni a családom és társadalmunk lelki értelemben elveszett nő tagjai felé.

2015 szeptemberében beiratkoztam a Közép-Európai Teológiai Akadémiára, ahol felkészült, életükkel és szolgálatukkal példamutató, tapasztalt tanárok, misszionáriusok, gyülekezeti vezetők tanítanak, és felkészítenek a gyakorlati keresztény életre és szolgálatra.

Az elmúlt két évben kiemelt figyelmet fordítottam a nők önértékeléséről és a fiatal lányokat fenyegető veszélyekről szóló kutatások és a hazai nyomtatott és online média tanulmányozására. Döbbenetes volt mélyre ásni, és feltárni azt a valóságot, amivel a lányaink nap mint nap szembesülnek. Minden korábbinál nagyobb nyomásnak vannak kitéve, így nem csoda, hogy a mai modern kor elvárásainak kereszttüzében képtelenek megtalálni identitásukat. Szinte az állandó megfelelési kényszernek engedve sokan lassú önpusztításba kezdenek, vagy túlzott önmegvalósítási szerepbe rejtik el valódi énjüket.

Hány lelkileg elveszett, feltétel nélküli szeretet után vágyakozó lány marad magára a felnőtté válás kapujában?

Hány fiatal lány teste válik magazinok és egyéb médiumok számára túlszexualizált és tárgyiasított termékké?

Ezek és megannyi más kérdés merült fel bennem az elmúlt évek során.

Keresztény nőként, fiatal lányok lelki anyukájaként hiszem, hogy valós tükröt kell tartanunk lányaink elé, és a megfelelő időben, a megfelelő eszközökkel hagyni, hogy a Szent Lélek elvezesse őket az Igaz Útra.

Hosszú imádkozás és várakozás után 2016 januárjában megszületett az Igaz Női Értékekért Alapítvány, mely tevékenységei révén szeretne minél több fiatal lány és nő számára áldássá válni.